EKOARENA

NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA ARENA W POLSCE

Organizacja konferencji, wydarzeń sportowych, festiwali i koncertów jest nierozerwalnie związana z intensywnym wykorzystywaniem surowców naturalnych. Dodatkowo, tysiące uczestników, dobra zabawa, kibicowanie, korzystanie ze stref gastronomicznych nie pozostają bez wpływu na środowisko i generują znaczne ilości odpadów. PreZero Arena Gliwice to jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów w Polsce. Skala jej oddziaływania na środowisko, jak i potencjał do zmniejszenia szczególnie tego negatywnego wpływu są tutaj tak samo duże. Pragniemy, aby stała się dowodem tego, że myślenie cyrkularne może być z powodzeniem wdrażane w takich obiektach na dużą skalę.
EKOARENA

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Arena to znakomita przestrzeń do podnoszenia świadomości na temat właściwej gospodarki odpadami, promowania eko postaw, promowania naszej idei nowego myślenia o czystszym jutrze. Dlatego wspólnie z PreZero Polska organizujemy cykl wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności, których celem jest edukacja w zakresie ekologii i inspiracja do podjęcia pro-środowiskowych kroków w codziennym życiu.  

EKOARENA

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W porównaniu z rokiem 2022, w roku 2023 udało nam się ograniczyć zużycie energii o 10%. Zaoszczędziliśmy 363 245 kWh, czyli tyle, ile rocznie zużywa 180 mieszkań! 

Ten wynik to efekt wielotorowych działań, takich jak wymiana źródeł światła na oświetlenie LED, modernizacja automatyki w BMS, wymiana wyłączników na wyłączniki bistabilne z wyłączeniem czasowym czy optymalizacja ogrzewania. Istotne w tym względzie są również działania podejmowane przez zespół Areny: szkolenie załogi w zakresie oszczędzania energii, ale też efektywna organizacja sprzątania obiektu po odbywających się w nim wydarzeniach. 

EKOARENA

SEGREGACJA ODPADÓW

W styczniu 2024 wprowadziliśmy segregację odpadów, która jest wynikiem audytu przeprowadzonego przez PreZero Polska. Dzięki temu w poszczególnych strefach obiektu segregujemy odpady zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem: w strefach public segregujemy dwa rodzaje odpadów (plastik, odpady zmieszane), na terenach zewnętrznych i w biurach Operatora pięć rodzajów (plastik, szkło, zmieszane, bio, papier).  

Na koszach na odpady znajdują się infografiki, dzięki którym nasi goście wiedzą, do którego kosza powinien trafić dany odpad. 

EKOARENA

ELIMINACJA JEDNORAZOWEGO PLASTIKU W STREFIE GASTRONOMICZNEJ

PreZero Arena jako pierwszy obiekt w Polsce całkowicie zrezygnowała z plastiku w strefie gastronomicznej i wprowadziła do użycia wielorazowe kubki. Od stycznia 2024 wszystkie napoje, łącznie z kawą i herbatą, sprzedajemy w wielorazowych kubkach kaucyjnych. 

Ponadto w naszych kioskach gastronomicznych stosujemy papierowe tacki i słomki oraz sztućce z ekodrewna.  

EKOARENA

DOSTĘP DO WODOSTACJI

W styczniu 2024 zamontowaliśmy 10 wodostacji, z których mogą korzystać uczestnicy wydarzeń. W kioskach gastronomicznych dostępne są butelki filtrujące firmy Dafi, z których korzystają również pracownicy obiektu.

EKOARENA

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Od kwietnia 2024 na parkingu P5 od strony ulicy Akademickiej można skorzystać z jednej ze stacji ładowania samochodów elektrycznych obsługowanych przez firmę EkoEn.