Poniżej załączamy regulamin konkursu, który odbywa się podczas gali Fame 13 w strefie Premium.

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy do wspólnej zabawy!