Poniżej przedstawiamy zbiór najbardziej istotnych informacji praktyczno-organizacyjnych związanych Maratonem Zumba Masterclass w ramach zawodów Latin Arena Contest (23.01.2021).

Bilety/opłata/warunek uczestnictwa

Zawody rozgrywane są pod patronatem Federacji Tańca Sportowego, aby wziąć udział należy posiadać aktualną licencję startową na rok 2021 w FTS (opłata nie jest doliczana do ceny biletu przy zakupie przez Eventim lub w Recepcji 3 Arte Arena Gliwice).

Formularz licencji można pobrać na stronie 3arte.pl/zawody-sportowe (zawody Latin Arena Contest). Wypełniony formularz przystąpienia do FTS należy oddać w dniu zawodów i uiścić opłatę 10,00 zł za licencję. Jest to warunek konieczny udziału w zawodach.

Wymagane jest również zapoznanie się z regulaminem Klubu sportowego – dokument dostępny jest pod linkiem: http://www.3arte.pl/zawody-sportowe/

Lokalizacja

Do hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice na Maraton Zumba Masterclass należy kierować się do wejścia Arena Operator (drzwi zlokalizowane są przy parkingu P5 – wejście po schodkach). Maraton odbędzie się w Holu C.

Harmonogram

Otwarcie bram nastąpi o godzinie 17.30

Planowana godzina rozpoczęcia imprezy: 18.00

Planowana godzina zakończenia imprezy: 21.00

Bezpieczeństwo sanitarne

Obowiązki uczestników imprezy – wydarzenia sportowego

 • W sytuacji, kiedy do czasu rozpoczęcia współzawodnictwa sportowego u uczestnika pojawią się symptomy lub oznaki zarażenia wirusem Sars-Cov-2, zobowiązany jest on do odstąpienia od uczestnictwa w imprezie, aby nie zarazić innych osób.
 • Wstęp na teren imprezy mają jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, mogących świadczyć o ewentualnym zarażeniu Sars-Cov-2.
 • Wejście na teren imprezy odbywa się jedynie w wyznaczonych, stosownie oznakowanych miejscach.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek posiadania przy sobie środków ochrony osobistej w postaci maseczki lub przyłbicy ochronnej.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy ochronnej podczas wejścia do obiektu, na teren imprezy oraz w trakcie przemieszczania się po terenie imprezy do czasu rozpoczęcia aktywności sportowej.
 • W przypadku braku środków ochrony osobistej w postaci maseczki lub przyłbicy ochronnej, osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy.
 • Każdy z uczestników ma obowiązek dezynfekowania rąk podczas wejścia na teren imprezy przy użyciu płynu do dezynfekcji rąk, dostępnego przy wejściach do obiektu w oznaczonych pojemnikach.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania obowiązującego dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób podczas przemieszczania się po terenie imprezy i w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Obowiązki organizatora imprezy – wydarzenia sportowego

 • Umieszczenie przy wejściu oraz na ciągach komunikacyjnych w obiekcie informacji z zasadami higieny obowiązującymi w czasie epidemii koronawirusa.
 • Umieszczenie w toaletach, w widocznych miejscach informacji dotyczących zasad skutecznego dbania o higienę poprzez prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk oraz informacje dotyczące prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych.
 • Bieżąca kontrola, a w przypadku konieczności uzupełnienie pojemników z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego.
 • Dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych.
 • Zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub ze sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 • Dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • Zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych.

Regulamin wydarzenia dostępnyTUTAJ ORAZ TUTAJ

Więcej informacji związanych z reżimem sanitarnym: TU

Parkingi przy Arenie Gliwice

Parkingi będą bezpłatne. Najlepiej zaparkować na parkingu P5 – znajduje się najbliżej wejścia na wydarzenie.

P5 https://goo.gl/maps/xSRgKTCikzT2

Dojazdy do Areny Gliwice

Więcej TUTAJ.

Jedzenie i napoje

Ze względu na obostrzenia pandemiczne zawieszona jest możliwość obsługi gastronomicznej. Maraton będzie trwał 3 godziny, stąd nasza gorąca prośba byście dobrze zaopatrzyli się w wodę i napoje i przynieśli je tego dnia ze sobą.

Szatnia

Na miejscu, dla uczestników wydarzenia dostępna będzie szatnia zlokalizowana przy sali zawodów.

Zdjęcia

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem bezterminowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.